Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek Cestovní ruch je dnes v celosvětovém měřítku všeobecně pokládán za jeden z důležitých dynamicky se rozvíjejících sektorů ekonomiky mnoha států naší planety. V současnosti především plní závažnou ekonomickou, rekreačně zdravotnickou a kulturně poznávací roli. Rozvoj turismu nesporně vytváří stimuly pro akceleraci vývoje nejednoho odvětví národní ekonomiky (v první řadě dopravy, stavebnictví, obchodu, bankovnictví) a rovněž kultury a sportu. Odvětví cestovního ruchu se velikostí svého obratu v celosvětovém měřítku řadí na třetí místo - za automobilový a ropný průmysl.

  Význam cestovního ruchu tudíž zdaleka přesahuje hospodářskou sféru. Zejména vytvářením nových pracovních míst podstatně přispívá ke snižování interregionálních disparit. Podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu patří ke stále důležitějším zaměstnavatelům. I z uvedeného důvodu je přínos cestovního ruchu mimo jiné k uskutečňování cílů soudobé regionální politiky státu dlouhodobě oceňován. Jinými slovy to znamená, že koncepce rozvoje regionální politiky v sobě zahrnují i konkrétní záměry dotýkající se oblasti turistických aktivit. V uvedené souvislosti je možno připomenout, že v posledním desetiletí význam regionální politiky, včetně orientace na upřednostňování turistických aktivit, v Evropské unii jako celku výrazně vzrůstá. Unijní regionální politika přispěla k poměrně rychlému rozvoji ve Španělsku, Řecku, Portugalsku a Irsku, tedy v ještě relativně nedávno méně vyspělých státech Evropské Unie.